Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
11-06-2024

Zapraszamy już 7 lipca 2024 r. na II wakacyjny turniej  piłkI koszykowej 3x3 pt. "Streetball na kartingach".

Rozpoczynamy o godz. 10.00 na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Działkowej w Lubaniu.

Udział w turnieju jest bezpłatny.

Drużyna liczy 3 osoby + 1 osoba rezerwowa.

Maksymalnie 8 drużyn w każdej kategorii.

Zapisy drużyn do 1 lipca pod nr tel. 699 980 631 lub e-mail: k.baczyk@mosirluban.pl

 

Kategorie:

1) OPEN - rocznik 2005 i starsi

2) JUNIOR - rocznik 2006,2007,2008

3) KADET - rocznik 2009 i młodsi

 

II Wakacyjny Turniej piłki koszykowej 3x3

Streetball na kartingach - edycja 2024

REGULAMIN

 1. Organizator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu

 1. Cel imprezy:
 • popularyzacja gry w koszykówkę uliczną;
 • integracja dzieci i młodzieży oraz dorosłych poprzez aktywność ruchową;
 • aktywizacja dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym;
 • promocja miasta Lubań oraz miejskich obiektów sportowych;
 • Termin: 7 lipca 2024 r. – rozpoczęcie godz. 10.00
 1. Miejsce: obiekt sportowo-rekreacyjny im. Wiesława Wajcfelta przy ul. Działkowej w Lubaniu.
 2. Zapisy do dnia 1 lipca 2024 r. (ilość miejsc ograniczona-max 8 drużyn w każdej kategorii), pod nr tel. 699 980 631 lub e-mail: k.baczyk@mosirluban.pl
 3. Warunki uczestnictwa:
  1. Kategorie:
 4. OPEN 2005 i starsi,
 5. JUNIOR 2006/2007/2008,
 6. KADET 2009 i młodsi.
  1. Udział w turnieju jest bezpłatny.
  2. W każdej kategorii przewiduje się max 8 zespołów.
  3. W razie dużej ilości drużyn zgłoszonych do turnieju, decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Drużyna liczy 3 osoby + 1 osoba rezerwowa.
  5. Drużynę reprezentuje kapitan, który odpowiada za drużynę oraz za wszelkie formalności związane z uczestnictwem w turnieju (wypełnienie druków, itp.).
  6. Zawodnicy niepełnoletni mogą przystąpić do turnieju za zgodą Opiekuna prawnego po wypełnieniu oświadczenia.
  7. Każdy zawodnik powinien posiadać na miejscu zawodów dokument potwierdzający tożsamość. Po zakończonej rejestracji organizator dokona analizy zgłoszeń i przydzieli drużyny do określonych kategorii wiekowych oraz poda system rozgrywania meczów we wszystkich kategoriach. Warunkiem rozegrania danej kategorii wiekowej jest zgłoszenie się do niej co najmniej 4 drużyn.
  8. Nie przewidziano kategorii żeńskich – w przypadku chęci gry w turnieju przez dziewczynki, dziewczęta lub kobiety mogą one w dowolnej konfiguracji dołączyć do odpowiednich drużyn.
  9. Wszelkich formalności związanych z uczestnictwem drużyny w turnieju (wypełnienie druków, pytania, kwestie sporne, itp.) dopełnia w imieniu drużyny jej kapitan. Kapitanowie są zobowiązani do podawania prawdziwych danych na formularzu zgłoszeniowym drużyny pod rygorem dyskwalifikacji.
  10. Organizator rezerwuje sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu w przypadku stwierdzenia wprowadzenia do gry zawodnika nie zgłoszonego uprzednio na formularzu zgłoszeniowym, bądź podania przez kapitana zespołu danych niezgodnych z prawdą. Tylko gracze zgłoszeni w formularzu są upoważnieni do gry.
  11. Podczas zawodów obowiązuje zakaz palenia papierosów i e – papierosów na obiekcie sportowych, zakaz spożywania alkoholu i innych używek oraz przebywania pod ich wpływem w czasie turnieju pod groźbą dyskwalifikacji zespołu i wezwania służb prewencyjnych.

 

 • System rozgrywek:
  1. system rozgrywek zostanie ustalony na podstawie liczby zgłoszonych drużyn,
  2. o podziale drużyn na ewentualne grupy zdecyduje losowanie organizatora,
  3. o kolejności miejsc w grupach decyduje większa ilość zwycięskich meczów, wyniki

               bezpośredniego meczu, korzystniejsza różnica punktów.

 • Zasady gry:

1) Czas gry – 10 minut bez zatrzymywania lub do zdobycia przez jedną z drużyn 15 pkt.

 1. gdy do turnieju zgłosi się duża liczba drużyn organizator może skrócić czas meczów do 8 minut,
 2. jeśli wywołana na boisko drużyna nie zgłosi się do 5 minut na swój mecz sędzia przyznaje walkowera drużynie przeciwnej,
 3. w przypadku remisu zespoły wykonują rzuty osobiste (do „nagłej śmierci”, czyli pierwszego, nietrafionego rzutu przez zespół),
 4. drużynom rozgrywającym mecz przysługuje na boisku, które mają wyznaczone do gry 3 minuty rozgrzewki,
 5. podział boisk zostanie wyznaczony po zgłoszeniu wszystkich zespołów,
 6. limit fauli na drużynę – 4, przy piątym i kolejnych faulach – rzut wolny.
 • Drużyna :

musi składać się minimum z 3 zawodników (dopuszczalne jest posiadanie w składzie 4 gracza rezerwowego). Każda gra musi rozpocząć się z udziałem dwóch drużyn 3-osobowych. Możliwe jest zastąpienie zawodnika zgłoszonego wcześniej do turnieju, ale tylko w przypadku kontuzji bądź innego wypadku losowego, za zgodą organizatora. Zamianę taką należy także zgłosić w biurze zawodów.

 • System turnieju –

Rozgrywki w poszczególnych kategoriach odbywać się będą w różnych systemach, w zależności od ilości zgłoszonych i zakwalifikowanych zespołów. Szczegóły poznają kapitanowie drużyn zgłoszonych do turnieju w biurze zawodów po zakończonych zapisach.

 • Gra – mecze rozgrywane na jeden kosz, na boisku występuje 3 zawodników. Mecze koszykówki 3x3 rozgrywane są na boisku o wymiarach 14 m X 15 m, na jeden kosz. Na boisku jest narysowana linia rzutu za 2 pkt. w odległości 6,75 m. Każda gra musi rozpocząć się z udziałem dwóch trzyosobowych drużyn składających się z graczy uprzednio zgłoszonych do turnieju, a zakończyć, posiadając w składzie co najmniej 2 zawodników.

Punktacja: kosz wewnątrz obszaru 6 m drużyna uzyskuje 1 punkt, kosz zdobyty zza linii 6 m – 2 punkty. Za faul przy rzucie do kosza za 1 punkt wykonuje się 1 rzut osobisty punktowany za 1 punkt, za faul przy rzucie do kosza za 2 punkty wykonuje się 2 rzuty wolne punktowane za 1 punkt, za faul przy rzucie celnym za 1 bądź za 2 punkty wykonuje się dodatkowy 1 rzut osobisty punktowany za 1 punkt. Limit fauli na drużynę – 4, przy piątym i kolejnych faulach – rzut wolny

Drużyna, która jest w posiadaniu piłki ma „niepisane” 24 sek. na wykonanie rzutu do kosza. Niewykonanie w tym czasie rzutu będzie karane utratą piłki. Po każdym zdobytym koszu piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz. Jest ona zobowiązana w całości do wyjścia poza obręb pola 6 m od kosza. Taka sama zasada obowiązuje także w przypadku pozostałych strat piłki – faul, zebranie po niecelnym rzucie przeciwnika, itp. Jedynym przypadkiem, gdy drużyna nie musi wychodzić poza obręb pola 6 m jest przechwyt. Zabronione jest dobijanie piłki po rzucie drużyny przeciwnej. Dobitka po rzucie własnej drużyny jest dozwolona. Zabronione jest wieszanie się na obręczy. Każdej drużynie przysługuje do wykorzystania jeden 60-sekundowy czas w trakcie meczu. Złośliwe faule zauważone przez sędziego są karane rzutem osobistym za 1 punkt i stratą posiadania piłki. Dwa złośliwe faule jednego zawodnika powodują wykluczenie z danego meczu. Każda drużyna musi zakończyć mecz posiadając w składzie co najmniej 2 zawodników

 • Sędziowie - w meczu bierze udział sędzia, który prowadzi cały mecz i podejmuje decyzje w sytuacjach spornych. Rola sędziego: identyfikacja graczy przed meczem, losowanie i rozpoczęcie gier, odmierzanie czasu czystej gry, notowanie zdobytych punktów i wykorzystanych czasów przez poszczególne drużyny, podanie wyniku meczu i nazwy zwycięskiej drużyny do biura zawodów. Kapitan drużyny jest upoważniony jako jedyny do występowania w jej imieniu we wszystkich sprawach i sporach. Należy dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów w imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów, jednak zawsze sędzia wydaje werdykt ostateczny.
 • Przepisy gry obowiązują wg. przepisów PZKOSZ chyba, że organizator zastrzega to w regulaminie.

VIII.      Nagrody:

dla trzech pierwszych drużyn w poszczególnych kategoriach wiekowych: dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe.

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry niezgodnie z regulaminem.
 3. Organizator turnieju nie bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach w regulaminie.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 6. Uczestniczy zawodów przystępujących do rozgrywek zapoznali się z regulaminem i akceptują jego założenia.
 7. Za rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie odpowiada.
 8. Organizator zapewnia: sprzęt sportowy, opiekę medyczną, wodę.
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...